‌Personal Blog

By MATLAB®.

۰ نظر ۲۴ فروردين ۹۷ ، ۲۲:۲۸

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

-----------

متن بالا از من نیست و مال خود سایت بیان هستش ولی چون دیدم جالبه گفتم فعلا باشه ! :)

۰ نظر ۲۴ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۴۹